תקנון

מי אנחנו
 
אתרhttps://www.ynon.co.il   (להלן: “האתר”) של חברת צמ-יובל השקעות בע”מ (להלן: “החברה”), החברה מובילה בתחום שירותי וידאו ומוסיקה לעסקים, ומספקת פתרונות מקצועיים בתחום המולטימדיה בעסקים הכוללים את כל צורכי האודיו והוידאו של עסקים מהתקנת תשתית מולטימדיה נדרשת ועד להפקת תכני וידאו ומוסיקה וניהולם מרחוק.
 
הסכמה
 
1.      השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קראו תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי שימוש אלו ללא כל סייג.
 
2.      תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם, טאבלטים וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 
3.      הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שתעשו באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בין הלקוח לבעלי האתר. לפיכך, כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה /ואו האתר, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 
4.      החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 
 
5.      נבהיר כי האמור בתקנון זה מנוסח בלשון רבים מטעמי נוחות אך מתייחס לכל אחד מכם באופן אישי (זכר ונקבה כאחד).
 
6.      מוסכם כי ספרי החברה והרישומים באתר יהוו ראיה לנכונות תוכנם.
 
זכויות היוצרים
 
7.      התכנים שבאתר מפורסמים על ידי החברה, כאשר חלק מהתמונות שבאתר נושאות זכויות יוצרים ומשכך איננו מאשרים הפצה ו/או העתקה ו/או שימוש בתמונות אלו ו/או בתכני האתר ללא קבלת אישור מראש ובכתב.
 
8.      מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר ,המאמרים והרעיונות באתר הינם קניינה של החברה בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
 
9.      השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS), ולא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותכם הבלעדית והמלאה.
 
צורת ומבנה האתר
 
10.  נציגי החברה רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה בקשר לכך.
 
11.  האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 
12.  האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שיועבר דרכו בין אם בשל כשל ברמת האבטחה ו/או בשל רשלנות ו/או מחדל, ובלבד שהנזק לא הוחדרה בזדון על ידי החברה.
 
13.  החברה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיכם האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ואתם מוותרים מראש על כל טענה בעניין.
 
14.  האתר ונציגיו רשאים להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות.
 
15.  במסגרת השימוש באתר, החברה יכולה לאסוף סוגי מידע שונים. כאשר האתר יכול לאסוף מידע אודות כתובת ה IP שלך ומאפייני המכשיר ממנו הנך גולש – סוג הדפדפן, סוג מערכת ההפעלה, השפה בה נעשה שימוש במכשירך וכיו”ב.
 
16.  האתר גם אוסף מידע לגבי אופן השימוש שהנך עשה באתר – מנין הגעת אל האתר, משך הזמן ששהית בו, העמודים בהם צפית בתוך האתר, וכיו”ב.
 
17.  בעזרת המידע נוכל לנתח את התנועה והתנהגות הגולשים באתר, ובהתאם ונלמד להבין טוב יותר את הנושאים המעניינים אתכם. וזאת כדי שנוכל להציע לכם להבא את המוצרים המתאימים לכם ביותר ולשפר את חווית השירות.
 
רכישת מוצרים באתר
 
18.  אם הגעתם עד כאן משמע שביקשתם לרכוש מוצרים, ואנו שמחים בכך ואף מודים לכם על הרכישה – תתחדשו. להלן מספר כללים ביחס לרכישה;
 
19.  המחירים באתר נקובים בשקלים ואינם כוללים מע”מ ותקפים למועד ההזמנה בלבד, כאשר החברה אינה מתחייבת לשמור את מחיר המוצר בגין הזמנה שלא תשולם תמורתה בתוך 6 שעות ממועד ההזמנה.
 
20.  אנו רשאים לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויבו לפי המחירים המעודכנים.
 
21.  אנו רשאים להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. עם זאת, אנו רשאים בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 
22.  אנו שמורים על זכותנו לבטל את הרכישה ללא כל טענה ואו דרישה מכם.
 
23.  ברכישת מוצר דרך האתר יש לבחור את המוצר מתוך דף המוצר או מתוך רשימת המוצרים, להוסיפו לסל הקניות ולמלא את כל הפרטים הנדרשים במקומות המיועדים לכך, לרבות כל הפרטים הנדרשים לצורך התשלום ומשלוח המוצר. עם קליטת הזמנת המוצר במערכת, תישלח לכם הודעה המאשרת כי הזמנת המוצר נתקבלה. הודעה זו אינה מהווה אישור כי הזמנת המוצר בוצעה ואינה מחייבת את החברה בשום צורה.
 
24.  עוד נבהיר כי מסירת פרטיכם האישיים לחברת האשראי – תהיה בהתאם לתנאי חברות האשראי ו/או הסליקה השונות ועל פי תנאיהן ולחברה ו/א לאתר לא תהיה כל אחריות בעניין זה לרבות אם זלגו ו/או נגנבו ו/או שוכפלו פרטיכם.
 
25.  היה ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי תהיה החברה רשאית שלא לספק את המוצרים שהוזמנו, ולא תהיה לכם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין
 
26.  אנו משתדלים שלא לשגות אך גם אנו בני אדם – ומשכך, במקרה שיוצג באתר מחיר שגוי של מוצר, תפנה החברה או נציגים מטעמה אליכם, יעדכנו אתכם בדבר הטעות ובדבר מחירו הנכון של המוצר ויאפשרו לכם להחליט האם תרצו לרכוש את המוצר במחיר הנכון. במידה ולא תסכימו – תבוטל העסקה ,ובמקרה זה לא תהיינה לכם טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן בעניין זה.
 
27.  אנו מבקשים מכם בכל לשון של בקשה לבדוק היטב כי הפרטים שאתם מזינים הם הפרטים הנכונים שכן הנושא באחריותכם המלאה. החברה אינה אחראית לאימות פרטיכם ו/או לנכונותם. במקרה של הזמנת מוצר שחזרה עקב פרט שגוי נאלץ לחייב אתכם בתשלום בגין דמי הטיפול ומשלוח.
 
אספקת מוצרים
 
28.  אספקת השירות/מוצר תעשה באמצעות משלוח או באמצעות איסוף עצמי ובתאום מראש ממשרדינו בכתובת המצוינת באתר.
 
29.  אספקת השירות/מוצר תעשה בתוך 7 ימי עסקים ממועד ההזמנה ואנחנו מצידנו נעשה כל מאמץ לספק את הזמנתכם במועד מוקדם ככל האפשר.
 
30.  החברה לא תהיה אחראית לכל איחור /ואו עיכוב כתוצאה מכוח עליון ו/או סגר ו/או ימי בידוד ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה, לרבות תקלות בחברת השליחויות, ואתם מוותרים על כל טענה בעניין.
 
31.  נבהיר כי בזמן אספקת המוצרים יכולה חברת השליחויות ו/או החברה לדרוש את נוכחות של בעל כרטיס האשראי כולל הצגת ת.ז. ו/או רישיון נהיגה וכן לדרוש את חתימתו – כתנאי לקבלת המוצרים.
 
ביטול עסקה
 
32.  רכשתם, התחרטתם – לא נורא. ניתן לבטל עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.
 
33.  הביטול מותנה בכך שהמוצר הוחזר אלינו כשהוא ארוז באריזתו המקורית כאשר לא עשו בו כל שימוש, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה.
 
34.  בעת הביטול יגבו דמי ביטול בסך 5% או 100 ₪ הגבוה מבין השניים. במידה ויהיה שינוי בהוראות הדין – יהיו דמי הביטול בהתאם לנקוב בדין.
 
עוגיות – cookies
 
35.  האתר משתמש ו/או יכול להשתמש ב-Cookies לצורך תפעולו השוטף ועל מנת לאסוף נתונים אודות השימוש שלך באתרים, להתאים את הפרסומות והאתרים שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך ועצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל. חלק מה-Cookies יפקעו כשתסגור את הדפדפן וחלקן ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך.
 
36.  המידע שמכילות הCookies נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש, למשך הזמן שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד. אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies, תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן). לעדכונך, נטרול ה -Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר, או באתרי אינטרנט אחרים. 
 
37.  האתר עלול להכיל בתוכו קישורים (hyperlink) אל וממקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, החיצוניים לאתר. החברה אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים. העובדה שהאתר מקשר לאתרים ותכנים המצויים ברשת האינטרנט אינה מעידה על הסכמת החברה, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לאופן בו ינהגו בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר.
 
38.  אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטי הרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.
 
שיפוי
 
39.  אתם תשפו את האתר, החברה, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 
40.  על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
 
 

דברו איתנו ונתקדם לארכיטקטורה אודיו-ויזואלית מושלמת לעסק שלכם.

דברו איתנו ונתקדם לארכיטקטורה אודיו-ויזואלית מושלמת לעסק שלכם.

שימו לב {{popup_title}}

{{popup_content}}

[wc_errors]